Fundacja Przyjazny Dom Dziecka

Misja Fundacji

Naszą misją jest wspieranie finansowe, organizacyjne, materialne oraz edukacyjne podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz świetlic środowiskowych. 

Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem naszej Fundacji, który zawiera podstawy, na których opiera się nasza działalność.

logo
Fundacja Przyjazny Dom Dziecka

Adres:

ul. Sandomierska 126

25-324, Kielce

KRS: 0000236902

NIP: 6572644718 

Regon: 260029574

Nr konta: 08 1140 2004 0000 3302  7757 3041 (mBank)