Menu

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Bilans za 2016 r.

Informacja dodatkowa 2016 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek wyników za 2017 r.

Bilans za 2016 r.

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Informacje dodatkowe 2017

Dane organizacji pożytku publicznego za rok 2017

Dodaj komentarz