Menu

PROJEKT „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI”

Od 1 września do 31 grudnia 2014 r. wdrażaliśmy projekt „Pozytywnie zakręceni” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy 20 osób w wieku 15-20 lat przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub uczęszczających do placówek wsparcia dziennego.

Dla uczestników zaplanowaliśmy udział w 3-dniowych wyjazdowych warsztatach umiejętności społecznych „Chcę i potrafię”, w 12-godzinnych warsztatach przedsiębiorczości „Nasz Biznes” oraz w 4 spotkaniach z przedstawicielami spółdzielni socjalnych, prezentujących dobre praktyki ekonomii społecznej.

Pierwszym wydarzeniem była wycieczka do Chęcin, podczas której spędzając bardzo aktywnie i przyjemnie czas zdobywaliśmy i podnosiliśmy nasze umiejętności społeczne pod okiem przesympatycznej pani psycholog. 3-dniowe wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych zorganizowała dla nas fantastyczna ekipa „Tropem Przygody”, która zapewniła uczestnikom szereg atrakcji m.in. spływ kajakowy, ściankę wspinaczkową, łucznictwo i rozgrywki piłkarskie na dmuchanym boisku.

Podczas warsztatów przedsiębiorczości „Nasz Biznes” młodzież poznała metody aktywnego poszukiwania pracy oraz opanowała podstawowe wiadomości związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy. Warsztaty rozbudzały kreatywność oraz przedsiębiorczość, a także nauczyły młodzież efektywnej pracy w grupie. Uczestnicy zdobyli umiejętności, które wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym.

Jednym z elementów programu warsztatów było również opracowanie biznesplanów. Najlepsze projekty, ocenione przez eksperta Pana Waldemara Żbika, zostały nagrodzone.

Spółdzielnia Socjalna „Kielecka” zorganizowała dla naszej młodzieży spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt realizowaliśmy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

CHĘCINY – WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH „CHCĘ I POTRAFIĘ”

WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „NASZ BIZNES”

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA NAJLEPSZE BIZNESPLANY

Dodaj komentarz