Menu

DZIAŁANIA SOCJOTERAPEUTYCZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

W okresie od 5 maja do 31 lipca 2014 r. organizowaliśmy zajęcia z psychologiem rozwijające umiejętności społeczne oraz warsztaty hobbystyczne dla 80 dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat, w ramach projektu „Pozytywnie zakręceni – działania socjoterapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dzieci z placówek wsparcia dziennego przy Zespole Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, Zespole Placówek „Dobra Chata” oraz Świetlic Środowiskowych dla Dzieci i Młodzieży „4 Kąty” uczestniczyły w zajęciach tanecznych, ceramicznych, piłkarskich i karate, a także uczęszczały na basen i do kina. Dla wszystkich uczestników zorganizowaliśmy również rajd pieszy po Górach Świętokrzyskich, którego uwieńczeniem było wspólne ognisko.

Projekt zrealizowaliśmy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dodaj komentarz