Menu

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy kierownikom oraz wszystkim domownikom i klubowiczom środowiskowych domów samopomocy oraz klubów seniora, którzy przekazali na rzecz naszej Fundacji przedmioty rękodzieła artystycznego.

Dodaj komentarz