Menu
04
Mar 2015

Konkurs na najlepszy biznesplan w ramach warsztatów „Nasz Biznes”

Realizację projektu „Pozytywnie zakręceni” zakończyliśmy rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród za najlepiej opracowane biznesplany. Zwyciężczyniami konkursu zostały: Katarzyna Bonio, Sylwia Karczmarczyk i Angelika Karczmarczyk za pomysł na produkcję wyrobów cukierniczych i projekt „Fabryka smaku”. Drugie miejsce otrzymał Dawid Czaja z biznesplanem usług „Monitoring Kielce” ex aequo z Danielem Korba, który opracował projekt „Profesjonalne studio tatuażu Custom”. Trzecie miejsce zdobyli Marceli Suchocki i Filip Basa za biznesplan […]

Category: Aktualności

Tags:

04
Mar 2015

„Nasz Biznes” – warsztaty przedsiębiorczości

„Nasz Biznes” to warsztaty przedsiębiorczości, podczas których młodzież poznaje metody aktywnego poszukiwania pracy oraz opanowuje podstawowe wiadomości związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy. Warsztaty mają na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także nauczenie efektywnej pracy w grupie. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym. Jednym z elementów programu warsztatów jest opracowanie biznesplanów. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone. Warsztaty „Nasz Biznes” […]

Category: Aktualności

Tags:

04
Mar 2015

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy kierownikom oraz wszystkim domownikom i klubowiczom środowiskowych domów samopomocy oraz klubów seniora, którzy przekazali na rzecz naszej Fundacji przedmioty rękodzieła artystycznego.

Category: Aktualności

Tags:

04
Mar 2015

Projekt „Pozytywnie zakręceni”

W drodze konkursu udało nam się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i od 1 września 2014 r. realizujemy projekt „Pozytywnie zakręceni” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Dla uczestników projektu – 20 osób w wieku 15-21 lat zaplanowaliśmy udział w 3-dniowych wyjazdowych warsztatach umiejętności społecznych „Chcę i potrafię”, w 12-godzinnych warsztatach przedsiębiorczości „Nasz Biznes” oraz w 4 spotkaniach z przedstawicielami spółdzielni socjalnych, […]

Category: Aktualności

Tags:

04
Mar 2015

Działania socjoterapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży

W okresie od 5 maja do 31 lipca 2014 r. organizowaliśmy zajęcia z psychologiem rozwijające umiejętności społeczne oraz warsztaty hobbystyczne dla 80 dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat, w ramach projektu „Pozytywnie zakręceni – działania socjoterapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Dzieci z placówek wsparcia dziennego przy „Dobrej Chacie”, „Kamyku” oraz ze świetlic środowiskowych „4 Kąty” uczestniczyły w zajęciach tanecznych, ceramicznych, […]

Category: Aktualności

Tags: