Menu

„Nasz Biznes” – warsztaty przedsiębiorczości

„Nasz Biznes” to warsztaty przedsiębiorczości, podczas których młodzież poznaje metody aktywnego poszukiwania pracy oraz opanowuje podstawowe wiadomości związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy.

Warsztaty mają na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także nauczenie efektywnej pracy w grupie. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym.

Jednym z elementów programu warsztatów jest opracowanie biznesplanów. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone.

Warsztaty „Nasz Biznes” realizujemy w ramach projektu „Pozytywnie zakręceni” dzięki dofinansowaniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz