Menu

Konkurs na najlepszy biznesplan w ramach warsztatów „Nasz Biznes”

Realizację projektu „Pozytywnie zakręceni” zakończyliśmy rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród za najlepiej opracowane biznesplany. Zwyciężczyniami konkursu zostały: Katarzyna Bonio, Sylwia Karczmarczyk i Angelika Karczmarczyk za pomysł na produkcję wyrobów cukierniczych i projekt „Fabryka smaku”. Drugie miejsce otrzymał Dawid Czaja z biznesplanem usług „Monitoring Kielce” ex aequo z Danielem Korba, który opracował projekt „Profesjonalne studio tatuażu Custom”. Trzecie miejsce zdobyli Marceli Suchocki i Filip Basa za biznesplan klubu dla dzieci, młodzieży i seniorów „Pikador” oraz Zuzanna Chaba i Patrycja Wojtkowiak z pomysłem na fryzjerstwo artystyczne „Pati Zazi”.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za uśmiech, energię, wytrwałość i zaangażowanie w działania projektowe!

Szczególne podziękowania składamy Waldemarowi Żbikowi za bezinteresowną pomoc i profesjonalną ocenę biznesplanów opracowanych przez młodzież.

Projekt „Pozytywnie zakręceni” realizowaliśmy dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz