Menu

 

 

Fundacja „Przyjazny Dom Dziecka” Kielce ul. Sandomierska 126, tel. 600 481 456, www.przyjaznydomdziecka.pl

OGŁOSZENIE

       Grupa nieformalna „Aktywni Rodzice” ze Szczecna wraz z Fundacją „Przyjazny Dom Dziecka” zapraszają dzieci i młodzież klas „0”-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie do udziału w Projekcie „Językowo na sportowo”.
W ramach Projektu w okresie od 1 października do 7 grudnia 2018 r. odbywać się będą bezpłatne zajęcia z języka angielskiego oraz treningi piłki nożnej.
Rekrutacja Uczestników odbędzie się dn. 19 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie (sala gimnastyczna) w godz. od 15:00 do 16:00.
Na spotkanie zapraszamy rodziców chętnych uczniów (deklarację uczestnictwa podpisuje osoba dorosła!!!).
Uwaga!!! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:
Anna Dudek tel. 606 935 068
Jolanta Adamska tel. 600 481 456